Vrátenie tovaru / Reklamácia

INFORMÁCIE:
Ak ste dostali tovar, ktorý má výrobné chyby, bolo poškodené pri transporte, nesúhlasí rozmer, model, farba, alebo nesúhlasí s Vašou objednávkou odošlite nepoužitý tovar späť do 14 pracovných dní odo dňa prijatia zásielky (obchod "eobuv.sk" predĺžil dobu pre vrátenie tovaru do 30 dní) na adresu predávajúceho (adresu nájdete vo formulári Vrátenie / Výmena tovaru, aj v podmienkach nižšie). Za tovar ktorý zákazník vracia je vystavovaný dobropis, na základe ktorého sú vrátené finančné prostriedky. Pokiaľ má zákazník záujem o iný rozmer, alebo model prosíme o vytvorenie novej objednávky, ktorú musí zákazník uhradiť. To je totiž jediný možný spôsob.


VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru (Eobuv.sk predlžuje lehotu na odstúpenie od kúpnej zmluvy na 30 dní od prevzatia tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@eobuv.sk. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený na adresu uvedenú vo formulári Vrátenie / výmena tovaru, (zberné miesto) DEPO 653 - EOBUV Na skalu 504/3, 013 41 Dolný Hričov.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Po obdržaní tovaru Vám odošleme "dobropis" so žiadosťou o potvrdenie správnosti. Peňažná suma za tovar Vám bude vrátená v lehote 14 pracovných dní. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Obchodník je povinný vrátiť náklady na dodanie tovaru len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Vrátenie fin. Prostriedkov za poštovné platí na základe kladne rozhodnutej reklamácie alebo chybe pri odoslaní tovaru.
Česka Pošta: 4.9 €.
DPD: 4.9 €.
Upozorňujeme, že v žiadnom prípade zásielka nesmie byť odoslaná na dobierku alebo službou: balík na poštu. V takom to prípade hrozí že budú vrátené späť odosielateľovi.


Tovar na vrátenie/výmenu odošlite spolu s priloženým formulárom na adresu:
Vrátenie tovaru zo Slovenskej republiky:
DEPO 653 - EOBUV
Na skalu 504/3
013 41 Dolný Hričov

REKLAMÁCIA

Reklamácia tovaru musí obsahovať popis závady, číslo obj., meno objednávajúceho, spiatočnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu pre prípadný kontakt.
Reklamácia bude vybavená do 30 pracovných dní od doručenia zásielky. Predajca bude kupujúceho o prijatí reklamácie a lehote riešenia informovať e-mailom. V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar opravený alebo vymenený, tovar bude odoslaný na náklady predajcu. Ak nie je oprava, či výmena možná, budú vrátené finančné prostriedky. O spôsobe vybavenia reklamácie informuje predajca kupujúceho e-mailom. Dôležité upozornenie: Upozorňujeme, že v žiadnom prípade zásielky nesmú byť odoslané na dobierku, alebo ako balík na poštu. V tomto prípade hrozí,že budú vrátené späť odosielateľovi. Obchodník je povinný vrátiť náklady na dodanie tovaru, len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
Pošta: 4.9 €.
DPD: 4.9 €.
Pre viac informácií kontaktujte zákaznícku podporu tel: SK 057 2399 520 alebo emailom na adresu: info@eobuv.sk.
Na tovar zakúpený v internetovom obchode eobuv.sk sa vzťahuje 24 mesačná lehota.
Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený .
Postup
vyplňte prosím formulár
1.dôvod reklamácie
2.popis tovaru ktorý reklamujete
3.spôsob riešenia pri schválenej reklamácii
Navrhované spôsoby:
-Výmena na iný tovar
-Vrátenie finančných prostriedkov
-Oprava reklamovaného tovaru
Reklamovaný tovar spolu s formulárom odošlite na adresu:
Vrátenie tovaru zo Slovenskej republiky:

DEPO 653 - EOBUV
Na skalu 504/3
013 41 Dolný Hričov

Hore
«
»