Košík  (0)

Obsluha klienta

Kontakt so zákaznickou podporou

Odporúčané formy kontaktu:

E-mailová adresa

info@eobuv.sk

Telefonický kontakt

057 2399 520

Veľmi radi Vám odpovieme na Vaše otázky od pondelka do piatka: 8:00-17:00

Ako vám ešte môžeme pomôcť?

Možnosť doručenia zdarma 100 dní na vrátenie tovaru Najčastejšie otázky

Firemné údaje

eobuwie.pl S.A.

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9

66-002 Zielona Góra

Poľsko

Naše bankové údaje:

SK7109000000005046635573

Slovenská sporiteľňa

TAX ID : PL9291353356

BDO : 000031285

DIČ : SK4120004493

IČO : 970569861

zapísaná na Obvodnom súde v meste Zielona Góra

V registri pod č. KRS: 0000541722

základný kapitál 2 000 000 PLN plne splatený

Inšpektor ochrany osobných údajov

Arkadiusz Swatek, e-mail: iod@eobuwie.com.pl

Kontaktujte Nás

Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedeného formulára – uveďte požadované údaje. Uvedenie údajov je dobrovoľné, avšak ak to neurobíte, poslanie správy prostredníctvom formulára nebude možné (nemusíte uviesť vaše telefónne číslo, avšak uľahčí to našu vzájomnú komunikáciu).

Vami uvedené údaje môžu predstavovať vaše osobné údaje. V takom prípade, správcom vašich osobných údajov, vrátane tých zhromaždených počas našej komunikácie, je spoločnosť „eobuwie.pl S.A.“ (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko; e-mail:e-mail:info@eobuv.sk, telefón: 057 2399 520. Takým spôsobom tiež môžete kontaktovať nášho Inšpektora ochrany osobných údajov. iod@eobuwie.com.pl.

Vaše osobné údaje spracovávame na účely komunikácie s vami a na poskytnutie odpovede na vašu správu – údaje sú spracovávané na základe oprávneného a opodstatneného záujmu spoločnosti „eobuwie.pl S.A.“ ako správcu údajov. Podľa obsahu vašej správy, vaše osobné údaje môžu byť spracovávané aj na základe oprávneného a opodstatneného záujmu správcu údajov alebo tretej strany, a to formou vlastného marketingu spoločnosti „eobuwie.pl S.A.“ alebo jej spolupracujúcich subjektov; môžete voči tomu namietať, alebo vykonať činnosti na vašu žiadosť, pred uzatvorením prípadnej dohody.

Vaše údaje budeme tiež spracovávať na účely súvisiace s potenciálnymi prípadnými spormi, ktoré sa môžu objaviť medzi vami a správcom (údaje sú spracovávané na základe oprávnených a opodstatnených záujmov správcu.)

Vaše osobné údaje budeme spravidla spracovávať až dovtedy, kým sa neskončí komunikácia s vami, a v prípade marketingových aktivít, kým nepodáte voči tomu námietku, ibaže budeme podľa platných predpisov zaviazaný tieto údaje spracovávať dlhšie, alebo ich budeme uchovávať dlhšie vzhľadom na potenciálne požiadavky a nároky, počas premlčacej lehoty stanovenej príslušným právom, predovšetkým občianskym zákonníkom.

V každej chvíli máte právo:
- podať sťažnosť príslušnému Úradu na ochranu osobných údajov;
- preniesť svoje osobné údaje, napr. k inému správcovi (ibaže sú spracovávané na základe oprávneného a opodstatneného záujmu správcu);
- právo na prístup k vašim osobných údajom, vrátane práva požiadať o vydanie kópie vašich údajov;
- namietať proti spracovaniu údajov, ak je základom spracovania oprávnený záujem;
- upresniť, opraviť údaje, obmedziť spracovávanie alebo odstrániť svoje údaje.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom, ktoré nám pomáhajú vykonávať komunikáciu s našimi zákazníkmi (napr. pomáhajú nám posielať emailové správy, a v prípade reklamných aktivít – taktiež v marketingových kampaniach), zabezpečujú podporu a fungovanie našich nástrojov a IT systémov (napr. uchovávanie dát), realizujú zásielky, ako aj zabezpečujú priebežnú právnu obsluhu, vykonávajú audity ap., vrátane, v rámci vyššie uvedený činností, aj spoločnostiam patriacim do našej kapitálovej skupiny.

Vaše osobné údaje môžeme výnimočne odovzdať našim spolupracujúcim subjektom, ktorí ich spracovávajú mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ale iba v nevyhnutnom rozsahu, súvisiacim so službami, ktoré nám poskytujú tieto spolupracujúce subjekty, predovšetkým IT službami (napr. uchovávanie údajov v mraku (angl. cloud), ako aj funkčností zabezpečujúcich fungovanie nášho internetového obchodu a aplikácií. Naše spolupracujúce subjekty môžu spracovávať údaje predovšetkým v Spojených štátoch amerických (USA). Bezpečnosť vašich údajov zabezpečujú nami používané zabezpečenia, medzi inými štandardné klauzuly dohôd schválené Európskou komisiou. Tiež sa snažíme, aby našespolupracujúce subjekty boli zahrnuté do programu tzv. Privacy Shield. Môžete dostať kópie vašich údajov odovzdaných do štátov mimo EHP, predovšetkým kontaktujúc nášho Inšpektora ochrany osobných údajov.

Viac informácií o spracovávaní vašich údajov nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov a súkromia.

Firemné údaje

eobuwie.pl S.A.

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9

66-002 Zielona Góra

Poľsko

Naše bankové údaje:

SK7109000000005046635573

Slovenská sporiteľňa

TAX ID : PL9291353356

BDO : 000031285

DIČ : SK4120004493

IČO : 970569861

zapísaná na Obvodnom súde v meste Zielona Góra

V registri pod č. KRS: 0000541722

základný kapitál 2 000 000 PLN plne splatený

Inšpektor ochrany osobných údajov

Arkadiusz Swatek, e-mail: iod@eobuwie.com.pl

Hore
«
»