Internetový obchod www.eobuv.sk rešpetuje práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu prináležia podľa zákona. Ustanovenia zmluv, ktoré sú pre spotrebiteľa nemej priaznivé, ako zákonné ustanovenia chrániace práva spotrebiteľov sú neplatné a namiesto nich platia tietto zákonné ustanovenia. Žiadne ustanovenia týchto pravidiel preto nevylučujú ani neobmedzujú práva spotrebiteľov podľa záväzných ustanovení zákona a prípadné pochybnosti budú vykladané ku prospechu spotrebiteľa. V prípade neúmyselnej nezhody ustanovení týchto pravidiel s vyššie uvedenými zákonnými ustanoveniami majú prednosť zákonné ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.

Hore
Táto stránka používa cookies. Viac informácií ohľadom používania a zmeny nastavení cookies vo vyhľadávači . Používaním stránky súhlasíte s využívaním cookies, zhodne s aktuálnymi nastaveniami vyhľadávača .
«
»